خط الراس کهار و ناز

1397/09/22

ریال
مدت : 2 روز
محل : خط الراس کهار و ناز
مهلت ثبت نام : 1397/09/21
:cyclone::cyclone::cyclone::cyclone::cyclone::cyclone::cyclone::cyclone:
#معرفی_برنامه
:red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle:
باشگاه کوهنوردی آسمان البرز
:red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle:
:small_red_triangle:نام برنامه: قله کهار و قله ناز
:red_circle::red_circle::red_circle::red_circle:
۴۰۵۰ متر و ۴۱۸۰ متر
:red_circle::red_circle::red_circle:

:mount_fuji:((پیش برنامه صعود زمستانه دماوند)):mount_fuji:


سطح برنامه: سنگین
 
:small_blue_diamond:تاریخ اجرا: ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۹۷
:small_orange_diamond:مدت برنامه: ۲ روزه
:small_blue_diamond:ساعت حرکت  : ساعت ۵ بامداد روز ۲۲ آذر ماه

محل حركت:  مقابل باشگاه


:small_blue_diamond:ارتفاع پای کار: ۲۲۰۰

:small_blue_diamond:ارتفاع قله: ۴۰۵۰ و ۴۱۰۸ متر

:small_orange_diamond:ثبت نام: وحید طاهری
:small_blue_diamond:شماره تماس: ۰۹۱۹۲۶۵۸۵۹۵
۰۹۳۷۳۲۳۳۵۸۳
@vtaher

:small_orange_diamond:مهلت ثبت نام : ساعت ۱۲روز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه


جزئیات تکمیلی به تیم ثبت نامی اعلام میگردد.

برنامه های پیشنهادی