گزارش برنامه قله شاه دژشرح برنامه

صعود ۱ روزه به قله شاه دژ

تاریخ اجرا:06/07/97

سرپرست برنامه: وحید طاهری

شرکت کنندگان اعضا :خانمها  الهام توکلی ، شادی میرزایی علیپور، نغمه بیک زاده ، سپیده بهنیا ، پونه خلج

آقایان :سعداله بیک زاده  ، مهدی حمزه لو ،بهزارد عبدالملکی ، رمضان محمدی سرشت ، ایمان کهزادی، محمد گلباز

میهمانان:خانمها سیما رضایی اقدم، زهرا ادیب، فریبا هادوی

آقایان حسام اقوزلو ، محمدمهدی مومنی رنانی ،سروش بهنیا ، احسان امامی ،مصطفی ایزدیار ، شهاب عمرانی

احمد حقیقی

شرح گزارش

حرکتمان را ساعت ۵:۱۰ دقیقه از مقابل باشگاه واقع در چهاره راه طالقانی ابتدای زیرگزر اغاز کردیم.

بعد از حرکت به مدت
۶۰ دقیقه به روستای سر زیارت رسیدیم پس از چک نمودن تجهیزات توسط سرپرست برنامه؛ و تقسیم وظایف به جلوداری و مسعول فنی آقای بیک زاده و عقب داری آقای محمدی و عکاسی و گزارش نویسی آقای عبدالملکی و زمانداری و محیط زیست خانم بهنیا ،  در ساعت ۶:۱۰ دقیقه صعود را از پایه کار مقابل زمین فوتبال اغاز کردیم در قسمت شمالی زمین فوتبال پاکوب نسبتا قوی وجود داشت و ما داخل ان به پیمایش پرداختیم بعد تقریبا ۱ ساعت به یال رسیدیم که در اول یال اصلی به صرف صبحانه پرداختیم که ۲۰ دقیقه زمان برد .

سپس به حرکت خود در ساعت
۷:۳۰ ادامه دادیم و به صخره های قبل از قله رسیدیم و با توجه به اینکه تیم بسیار اماده و توانمند بودند دست به سنگ را اغاز کردیم .بعد از تقریبا ۱ ساعت دست به سنگ سرپرست و تیم فنی صلاح دیدند که استراحت کنیم و مقداری مواد قندی استفاده کنیم.اشتیاق فتح قله در تمام همنوردان دیدها میشد و با دوستان با روحیه هر چه بیشتر پیمایش را از سر گرفتیم .بیشتر مسیر دست به سنگ و با حمایت پیش میرفتیم تا به قله فرعی رسیدیم مدت زمان
۵ دقیقه با توجه به جلو بودن از برنامه به عکاسی پرداختیم .از قله فرعی تا قله اصلی مسیر کوتاه بود و خیلی زود توانستیم ساعت ۱۰:۳۰دقیقه قله شاه دژ را صعود کنیم.

۲۰ذقیقه لذت بخش روی قله بسر بردیم که به عکاسی تیمی و تغذیه پرداختیم و پیمایش را از سر گرفتی و تا قسمت پایین قله فرعی پیمایش کردیم در ساعت ۱ ظهر مدت ۳۰ دقیقه استراحت نموده و به صرف ناهار پرداختیم

بعد از ناهار، به سمت روستا سر زیارت حرکت کردیم و در ساعت
۳:۳۰ به پای کار رسیدیم وبرنامه خود را به اتمام رساندیم

 

اعضا شرکت کننده

آبوم تصاویر