گزارش برنامه قله سرخابشرح برنامه

گزارش صعود به قله سرخاب مورخ 25/8/97

 سرپرست برنامه : نسرین صابری

 پشتیبان برنامه : وحید طاهری

 گزارش نویس : مهدی حمزه لو

اعضا شرکت کننده :خانم مپگان کیان نژاد و آقایان رمضام محمدی سرشت .ابوالفضل بابایی .ایمان کهزادی .بهزاد عبدالمالکی.مهدی حمزه لو.سید علی معصومی .صادق اسدی .وحید جعفری.جواد نصیری

موقعیت جغرافیایی : قله سرخاب با ارتفاع 3950 متر بر روی خط الراس شرقی- غربی، در البرز مرکزی واقع شده است در شمال غرب این قله روستای دونا و در جنوب غرب آن روستای وارنگهرود با ارتفاع 2500 متر قرار دارد. این خط الراس از گردنه کندوان شروع می شود و تا قله یخچال ادامه دارد. شامل قله های اویر، دونا، سرخاب سوتک کوچک، سوتک بزرگ ، کمانکوه، سرماهو، یخچال، کوه نو، االرگ نو می باشد، البته بعد از االرگ نو این خط الراس به قله های نرگس غربی، نرگس ، نرگس شمالی ، رستم چال، مشک نو و در نهایت به روستایپوردون ختم می شود

دسترسی به آب : فقط از آب چشمه روستا میشود استفاده کرد

آنتندهی در کل مسیر بسیار ضعیف بود

شرح برنامه : طبق قرار قبلی که از طرف سرپرست برنامه ترتیب داده شده بود با تعداد ۱۱ نفر با یک دستگاه میدل باس راس ساعت ۱۵:۴ دقیقه از جلوی دفتر باشگاه حرکت کردیم. ساعت ۵۰:۶ دقیقه به روستای وارنگهرود رسیدیم و در ساعت ۱۰:۷ پس از مشخص شدن سمت افراد و معرفی دوستان از روستا جهت صعود مسیر جنوبی قله حرکت کردیم. پیش بینی هواشناسی امروز ابری و باران و برفی بود وبا رسیدن ما به منطقه بارش برف نیز شروع گردید در این شرایط آب و هوایی و برفی ما از سمت راست رودخانه حرکت کردیم پس از طی مسیر از پل فلزی به سمت چپ رودخانه تغییر مسیر دادیم و با توجه به پاکوب مشخص شده ادامه مسیر دادیم. پس از عبور در مسیر از قسمت شمال شرقی مسیر را ادامه داده تا به اولین دره رسیدیم و وارد یال دست راست دره با شیب نسبتا تندی شدیم. حدود ساعت ۳۰:۹ در ارتفاع ۲۸۰۰ متری استراحت کردیم بعد از حدود ۱۰ دقیقه به صعود ادامه دادیم. با رسیدن به ارتفاع باالتر باد شدیدی وزیدن گرفت و همچنین میزان برف هم زیاد می شد به طوری که ضمن شگفتی از حجم آن به نوبت برف کوبی را انجام می دادیم و در اینجا سرپرست محترم برنامه خانم صابری نکاتی برای پیمایش در برف بیان کردند حدود ساعت ۳۰.۱۲ ظهر بعلت سرما و باد شدید و بارش برف و خستگی تعدادی از دوستان به دستور سرپرست برنامه در ارتفاع 3700 متری بالفاصله بعد از عکاسی راه فرود را در پیش گرفتیم. و در ساعت ۴۰:۲ به کف دره و رودخانه رسیدیم. پس از استراحت در هوای بارانی به سمت روستا حرکت کردیم. و در ساعت ۲۰:۳ به روستا رسیدیم. و در میدل باس نهار را میل کردیم و در نهایت ساعت ۳۰:۶ به کرج رسیدیم و برنامه پایان یافت


اعضا شرکت کننده

آبوم تصاویر