گزارش برنامه گل زردشرح برنامه

گزارش برنامه قله گل زرد

تاریخ اجرا: 9 آذر 97

ارتفاع پای کار: 2440

ارتفاع قله: 3690

سرپرست برنامه: خانم نسرین صابری

پشتیبان برنامه: خانم الهام توکلی

عکاس: آقای امیرعباس صادقی

گزارش نویس: پونه خلج

اعضاء شرکت کننده: خانم ها زهرا رحمتی، شهربانو کرمی، نسترن متان، نجمه ضیائی، فرانک ندرلو، انسیه بازی، پونه خلج  آقایان: اسماعیا جهانشاهی، سیدعلی معصومی، رمضان محمدی سرشت، علی آمیغ، محمدرضا محمدی، علیرضا خواجوی، امیرعباس صادقیه

قله گل زرد در منطقه البرز مرکزی و در مسیر جاده هراز بعد از امامزاده هاشم و قبل از پلور واقع شده است. مسیرهای صعود به این قله سه مسیر می باشد. این قله در جنوب غربی قله دماوند و پلور، همچنین جنوب شرقی دریاچه لار واقع گردیده و دید بسیار خوبی به جبهه جنوبی دماوند دارد.

مسیرهای قله: چندین مسیر برای صعود به این قله وجود دارد.

مسیر اول جبهه جنوبی است برای دسترسی به این مسیر بایستی بعد از گذر از آبعلی و رسیدن به روستای مبارک آباد از کنار امامزاده حمزه، مسیر دره را پیموده تا به یال پرشیب برسید.

مسیر دوم جبهه شرقی است که برای دسترسی به این مسیر بایستی بعد از امامزاده هاشم از کنار کارخانه آب معدنی از جاده منحرف شده و بر روی یال قرار گرفته و به صورت خط الراسی از شرق به غرب ادامه مسیر داده تا به قله برسید.

مسیر سوم از جبهه شمالی است که باشگاه آسمان البرز در تاریخ 9 آذر ماه 1397 برنامه را از این مسیراجرا کردند.

مسیر دسترسی به قله از جبهه شمالی:

برای دسترسی به این مسیر بایستی بعد از گذر از امامزاده هاشم و نرسیده به پلور، کنار راهدار خانه منظریه از جاده اصلی خارج شده و مسیر خاکی به طول 5/3 کیلومتر را با ماشین طی کرده تا به پای کار برسید که البته ما این مسیر را  پیاده طی کردیم چون مسیر پوشیده از برف بود.

جمعه در ساعت 4صبح از جلوی دفتر باشگاه آسمان البرز حرکت کردیم و ساعت 7 به ابتدای جاده راهدارخانه رسیدیم. و همانطور که ذکر شد مسیر تا پای کار پیاده طی کردیم. در طول مسیر پر از برف بود ولی هوا کاملا مساعد بود. در ساعت 9:30برای صرف صبحانه توقف کردیم و بعد از آن با توجه به حجم زیاد برف در منطقه و دشوار بودن پیمایش طبق نظرسنجی از افراد تصمیم گرفته شد که تا ساعت 30/12 تا هر کجا امکان داشت صعود کنیم و بعد از آن برگردیم. سپس سرپرست نحوه گام برداری در برف را آموزش دادند و بعد به نوبت همه به اندازه توانشان برف کوبی را تجربه کردند که بسیار کار دشواری بود. به دلیل سختی وپربرف بودن تا ارتفاع 2800 صعود کردیم و فتح قله منتفی شد و سرپرست به تیم اجازه دادند که زمانی را به استراحت و عکاسی اختصاص دهند. در طول مسیر نمایی زیبا از دماوند داشتیم و در جایی که عکاسی کردیم جلوه دماوند بیشتر بود و کلی عکس یادگاری با دماوند باشکوه گرفتیم و در مسیر بازگشت از دره ای عبور کردیم که به پیشنهاد دوستان و با اجازه سرپرست تیم مسیری را پشت سر هم نشسته و روی برفها سر خوردند که بسیار لذت بخش بود. ساعت 30/1 به انتهای دره رسیدیم و در کنار رودخانه ناهار خوردیم و بعد سمت می نی بوس حرکت کردیم. ساعت 3 سوار می نی بوس شدیم و ساعت 8 به جلوی باشگاه رسیدیم و برنامه با سلامتی کامل اعضاء به پایان رسید.

 

اعضا شرکت کننده

آبوم تصاویر